ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564  - วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป (ระบบปิดสมัครในวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.30 น.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

รหัสนักเรียน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 

ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายอดิศักดิ์  เด็กดีไทย
รหัสนักเรียน :  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 01234
 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อครูนฤชัย จ่างศรี Line : naruechai1991

5. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน ในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร