ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบรับลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป (ปิดลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.)

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2565


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป (ระบบปิดในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

รหัสนักเรียน   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน   :  สอบถามจากครูที่ปรึกษา

ตัวอย่าง :

ชื่อ   :  เด็กชายอดิศักดิ์  เด็กดีไทย
รหัสนักเรียน :  01234 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : AB34
 (รหัสผ่านสอบถามจากครูที่ปรึกษา)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อครูนฤชัย จ่างศรี ที่ห้อง e-Sport หรือ ID Line : naruechai1991

5. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน ในชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร